Hlasovací

zařízení

…oživte Vaše prezentace,

získejte zpětnou vazbu od publika,

udělejte prezentace zábavnější…

Hlasovací systém OMBEA je bezdrátové rádiové hlasovací zařízení s intuitivním ovládáním. Tento systém dokáže jak vyhodnotit získaná data v reálném čase, tak i uchovat výsledky pro pozdější potřebu včetně různých statistických analýz. Software je integrovaný do programu MS PowerPoint.

Hlasovací zařízení OMBEA lze využít k získání informací a zpětné vazby od posluchačů na vzdělávacích akcích, kongresech, konferencích, workshopech či firemnách školeních.

OMBEA dokáže navíc zpestřit konferenci, zefektivnit výuku ve školství včetně samotného testování znalostí. Systém lze samozřejmě využít i jako společenský doplněk na firemních akcích, večírcích při různých soutěžích, které známe např. z televize.

Systém OMBEA je poměrně jednoduchý a intuitivní. Lze nastavit tak, aby mohlo publikum odpovídat anonymně nebo veřejně. Posluchači mají na výběr z až 10ti možných různých odpovědí, kde lze nastavit každé odpovědi různou váhu, resp. různé bodové ohodnocení. Samotný systém nabízí několik typů hlasování.

Základní hlasování

Tento typ hlasování není nijak náročný – přednáška je dopředu přizpůsobena pro hlasovací zařízení a přednášející ji ovládá obdobným způsobem jako klasickou prezentaci v MS PowerPoint. Při přechodu na hlasovací slide, přednášející přečte otázku a jednotlivé možnosti, ze kterých posluchači vyberou tu, kterou považují za správnou. Po přechodu na další slide se okamžitě zobrazí výsledky hlasování. Počet hlasovacích slidů v jedné prezentaci není omezen, přednášející si může také vybrat, jestli bude hlasování průběžnou součástí jeho přednášky, nebo budou hlasovací slidy zařazeny před či po přednášce.

Upravený slide k hlasováníVýsledek hlasování (zobrazení v procentech či počtech jednotlivých hlasů)<>2 - 2

Rozšířené možnosti hlasování

Typ „přesvědčení publika“

Potřebujete zjistit, zda vaše přednáška ovlivní mínění publika? Nechte posluchače hlasovat před jejím začátkem. Na závěr bloku, po skončení přednášky, si účastníci hlasování zopakují. Systém dokáže vygenerovat slide porovnávající obě hlasování (před a po přednášce). Získáte tak potřebnou informaci, tj. přednášející po skončení prezentace ihned vidí, kolik respondentů jeho prezentace natolik přesvědčila, že svůj názor změnili. Tento typ hlasování je využitelný především v tzv. kontroverzích, tedy diskuzích, kdy každá ze stran zastává odlišný názor na určitou problematiku. Jednoduchým a rychlým způsobem lze zjistit, jak svými argumenty na publikum účastníci diskuze zapůsobili.

Hlasovací slide (před jednotlivými prezentacemi)Výsledek hlasování (před jednotlivými prezentacemi)Výsledek hlasování (po obou prezentacích – změna mínění)Srovnání hlasování před a po prezentaci obou přednášek<>4 - 4

Hlasování ve skupinách

Hlasování podle typu účastníků

Výsledky hlasování lze sledovat podle typu účastníků. Zajímá vás, jak hlasovaly ženy nezávisle na mužích a opačně? Nebo jak se liší názor praktických lékařů a pediatrů na danou problematiku? Tuto možnost hlasovací zařízení OMBEA plně podporuje.

Rozřazovací slide (publikum se tímto slidem rozřadí do skupin)Výsledek rozřazovacího sliduHlasovací slideCelkový výsledek hlasování – dohromady (jak muži tak ženy)Výsledek hlasování separátně (zvlášť podle skupin)<>5 - 5

Hlasování ve skupinách

Další možností využití hlasování ve skupinách je soutěžní hlasování. Jsou dva způsoby rozřazení do jednotlivých skupin. Prvním způsobem rozdělení účastníků do skupin je předem připraveným hlasovacím slidem. Každý z přítomných účastníků se prvním hlasováním zařadí do jedné z nabízených skupin podle svého rozhodnutí. Tato možnost má jedinou nevýhodu – pozdě příchozí účastníci již nebudou zařazeni do předem daných skupin, automaticky se jim vytoří skupina další. Druhou možností je rozdělit účastníky do různých, předem připravených, skupin ještě před samotným hlasováním. Podmínkou je dodání seznamu rozdělených účastníků do skupin ještě před akcí. Jde o časově náročnější variantu.

Po rozřazení do skupin probíhá samotné hlasování standardním způsobem. Výsledky jednotlivých hlasování jsou zobrazeny klasickým způsobem, ovšem je možné navíc využít porovnání průběžného bodového hodnocení jednotlivých skupin. V tomto případě je zapotřebí předem nastavit bodové ohodnocení všech správných odpovědí.

Mezivýsledky – jednotlivé výsledky hlasováníMezivýsledky – jednotlivé výsledky hlasováníMezivýsledky – jednotlivé výsledky hlasováníMezivýsledky – jednotlivé výsledky hlasováníMezivýsledky – jednotlivé výsledky hlasováníCelkový výsledek dle jednotlivců (řazeno dle nejvíce bodů, poté dle času)Celkový výsledek podle skupin<>7 - 7

Testování znalosti

Systém OMBEA lze po správném nastavení využít i k testování znalostí. Vhodné využití pro tento typ hlasování je při zápočtech na VŠ, při firemních školeních, workshopech atd.

Je třeba dávat pozor na to, zda otázky mají stejnou váhu, jestli je správná odpověď jen jedna, nebo více. Systém je schopen vyhodnotit celkový test a přiřadit adekvátní známku danému studentovi. Hlasovací zařízení jde nastavit tak, že není možná žádná oprava / je možný předem definovaný počet oprav / je povolen nekonečný počet oprav.

V případě, kdy je možné své rozhodnutí opravit, vždy systém bere za správné řešení poslední namáčknutí hlasovacího zařízení. Výjimku tvoří metoda, kdy je třeba odpovědi seřadit ve správném pořadí. I toto systém OMBEA umožňuje nastavením na možnost, aby si pamatoval posloupnost odpovědí.

Hlasování na firemních akcích a typ „Priority Ranking“

Hlasovací systém OMBEA lze využít i k zábavě. Pokud chcete svůj večírek nebo firemní akci oživit některou z her, které znáte z TV, rádi vám pomůžeme. Ať už půjde o populární „Chcete být milionářem“ nebo jiné přání, pokusíme se vám vždy vyjít vstříc.

Typ hlasování „Priority Ranking“ spočívá v tom, že na svém hlasovacím zařízení namáčknete postupně všechny možností odpovědí, zde ovšem záleží na správné posloupnosti daného namáčknutí. Tento typ hlasování  můžeme využít v soutěži, kde je potřeba seřadit sestupně, resp. vzestupně dané možnosti.

Statistiky – Reporty

Hlasovací systém OMBEA nabízí kromě zpracování a vizualizace dat v reálném čase i uchovávání veškerých těchto dat a různých statistik. Po ukončení prezentace je vždy možno tyto statistiky exportovat do formátu XLS nebo PDF. Seznam různých možností reportů naleznete v galerii pod tímto popisem včetně krátkého komentáře dané možnosti.

Fotogalerie z našich akcí

Společnost Greskon Solution, s.r.o., zastupuje firmu OMBEA v České republice.
Hlasovací zařízení OMBEA si od nás můžete zapůjčit nebo zakoupit.
Kromě hlasovacího zařízení nabízíme:

  •  kompletní technické zajištění vaší akce na klíč včetně profesionální obsluhy,
  •  projekční techniku (projektory, náhledové monitory, switche, splittery a další),
  •  ozvučení přednáškových sálů (reprobedny, bezdrátové mikrofony, mix pulty),
  •  foto a video dokumentaci vaší akce.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat – ke každé zakázce přistupujeme individuálně a obratem obdržíte předběžnou kalkulaci včetně návrhu technického řešení.

KONTAKT

Greskon Solution, s.r.o.

Lazecká 297/51, 779 00

IČO: 04147332

pronájem a prodej

Mgr. Jakub Chalupa

Tel.: +420 733 608 554

E-mail: chalupa@greskon.cz

Formulář pro vaši poptávku/dotazy:

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.